tavlingen

Så här går tävlingen till!

Ekipagen tävlar i Tölt on Ice-varianter av töltgrenen T3 (YR och Elit) och Show Fyrgång.

Tölt YR & Elit:
Ekipagen rider följande program i vänster varv på speakerns kommando:
• Kort tempo tölt
• Kort tempo tölt på kortsidorna och tydliga steglängdsökningar upp till beauty tölt på långsidorna
• Beauty tölt

Show Fyrgång:
Ekipagen rider följande program i vänster varv på speakerns kommando:
• Tölt
• Beauty trav
• Beauty tölt

Vad tittar domarna på?
Domarna bedömer samspelet mellan ryttare och häst, takt, rörelse och tempo.

Vad är tölt?
Tölt är en fyrtaktig gångart. Rörelsemönstret är egentligen en typ av snabb skritt, men istället för att ha tre ben i marken och ett i luften har hästen i tölt ett ben på marken och tre i luften. Tack vare att tölten inte innehåller något svävmoment blir den väldigt bekväm för ryttaren.

Hur får hästen fäste?
Hästarna är försedda med minst 4 st isbrodd (och ev issöm) på varje hov för maximalt grepp. Isen har en något högre temperatur vilket gör den något porösare.

Se fina bilder från förra årets tävling här!

Huvudsponsor

advertisement

Grensponsorer

advertisement advertisement advertisement advertisement

Guldsponsorer

advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement

Guldsponsorer

advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement

Guldsponsorer

advertisement advertisement

Övriga sponsorer

advertisement advertisement advertisement advertisement